Kişisel Gelişim Rehberi | Dehalar - Kişisel Gelişim Rehberi

Dehalar

Alfred Adler

Adler Alfred

Alfred Adler, Avusturya doğumlu bir psikiyatrist ve bir bilim adamıdır. Bireysel psikolojinin kurucusu ve eksiklik duygusunun bilimsel anlamda saptanmasını da sağlamıştır. Genel olarak “aşa­ğılık kompleksi” olarak anlaşılmıştır. Bunu eksiklik duygusu ola­rak açıklığa kavuşturan Adler’dir. Bu bilim adamı eksiklik duy­gusu taşıyan ve duygusal yönden zedelenmiş insanların teşhis ve tedavisi için esne... »

Aristoteles

Aristoteles (İ.Ö. 384 – 322)

Aristoteles , akılcı ve bilimsel görüşlerin öncüsü , gerçekçiliğin babası sayılan, Eski Yunanlı bir filozoftur. »

Alfred Adler

Adler Alfred (1870 – 1937)

Alfred Adler , bireysel psikolojisinin kurucusu ve eksiklik duygusunun fark edilmesini sağlayan bir psikologdur. »