Kişisel Gelişim Rehberi | insan psikolojisi - Kişisel Gelişim Rehberi

insan psikolojisi

Özgüven ve İnsan Psikolojisi

Özgüven ve İnsan Psikolojisi

İnsanlan diğer canlılardan ayırt eden temel özelliklerden biri, kendinin farkında olmasıdır: Bir kimlik oluşturur ve sonra bu kim­liğe bir değer kazandırır. Başka bir deyişle, kim olduğunuzu tanım­lamak ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediğinize karar verme gücüne sahipsiniz. İşte özgüven sorunu, insanın bu yargı gücü ile ilgilidir. Kimi renk, ses, şekil ya da duyumları sevmeyebilirsiniz, ama ke... »

Kişisel Gelişim Rehberi

Psikolojinin Tanımı ve Konusu

Psikoloji canlı varlıkların, hareket etme yetisinde olan insan ve ayvan kategorisine giren canlıların duygu, düşünce ve yaşamlarının ve bu yaşamda rolü olan öğelerin işlevlerini ku­ramsal yöntemlerden de yararlanarak gözlem, deneyim, karşılaş­tırma, test, anket gibi yöntem ve teknikleri uygulayarak bireyler, gruplar, türler, cinslerin karşılıklı ilişkileriyle çevre ilişkilerini inceyen ve çıkan so... »