Kişisel Gelişim Rehberi | Olumlu pekiştirme - Kişisel Gelişim Rehberi

Olumlu pekiştirme

Herşey Seninle Başlar

Güçlü Yanlarınızı Kutlayın

Kendinizde değerli bulduğunuz özellikleri sıraladınız. Ancak, bunları anımsamazsanız yaptığınız işin pek anlamı olmaz. Eleştir­men, aptal, bencil ya da yaşamdan korkan biri olduğunuzu söy­leyerek sizi hırpalarken, ona karşı çıkabilmeniz için hemen güçlü yanlarınız aklınıza gelmeli, “Bir dakika, bunları dinleyecek değilim. Yaratıcı olduğumu, çocuklarıma karşı verici olduğumu biliyorum, üs­telik kır... »

Eleştirmenin Pekiştirilmesi

Eleştirmenin Pekiştirilmesi

Kendinize yönelttiğiniz eleştirel ifadeler hem olumlu hem olum­suz biçimde pekiştirilebilir. Gariptir ki, eleştirmen bir yandan sizi alaşağı ederken bir yandan da sorunlarınızı görmenize ve belli bazı temel gereksinimlerinizi, sınırlı da olsa karşılamanıza yardım eder. Aşağıda eleştirmenin kimi gereksinimlerinizin karşılanmasına nasıl yardım ettiğine ilişkin örnekler verilmiştir. Eleştirmen İçin O... »

Kişisel Gelişim Rehberi

Pekiştirmenin Rolü

Eleştirmenin can acıtan saldırılarının nasıl olup da pekiştirici rol oynadığını görmek için, önce pekişmenin sizin davranış ve düşünme tarzınızı nasıl biçimlendirdiğini incelemek gerekir. Belli bir davranışın ardından ödüllendirici bir olay meydana ge­lirse, olumlu pekişme gerçekleşir ve o davranışın ileride yinelenmesi olasılığı artar. Çimleri biçtiğinizde eşiniz sizi kucaklayarak teşekkür ederse... »