Kişisel Gelişim Rehberi | Özgüven - Kişisel Gelişim Rehberi

Özgüven

Özgüven ve İnsan Psikolojisi

Özgüven ve İnsan Psikolojisi

İnsanlan diğer canlılardan ayırt eden temel özelliklerden biri, kendinin farkında olmasıdır: Bir kimlik oluşturur ve sonra bu kim­liğe bir değer kazandırır. Başka bir deyişle, kim olduğunuzu tanım­lamak ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediğinize karar verme gücüne sahipsiniz. İşte özgüven sorunu, insanın bu yargı gücü ile ilgilidir. Kimi renk, ses, şekil ya da duyumları sevmeyebilirsiniz, ama ke... »

nasıl hissederseniz öyle olursunuz

Nasıl Hissederseniz Öyle Olursunuz

Akılcı kurallardan çok, değişken duyguların etkisinde olan duygusal evren çok karmaşıktır. Bu düşünce sistemindeki bozuk­luk, düşünmekten kaçınmak ya da tümüyle vazgeçmek biçiminde görülür. Gerçekleri düşünmek yerine olayları duygularınıza göre yorumlar, ona göre davranırsınız. Suzie de bu durumdaki bir modacıydı. Yaşamı iniş çıkışlarla sürüyordu. Bir gün kendini mutlu hissediyor, yaşamının güz... »

Eleştirilere Açık Olun

Eleştirilere Açık Olun

Kendi eleştirmeniniz hakkında bilmeniz gereken önemli bir özellik de onun bir çeşit steno kullanmasıdır. Örneğin yalnızca, “tembel” diye bağırır. Ama bu iki hece içinde babanızın yüzlerce kez tembelliğinizden yakınması, sizin tembelliğinize atıfta bulunması, tembellikten ne kadar nefret ettiğini anlatması yatmaktadır. Eleştirmen bu sözcüğü söylediği anda siz bunların hepsini tüm ağırlığıyla duyums... »

Kişisel Gelişim Kitapları

Özgüven

İçinizdeki eleştirmenin sesine karşı koyun. Yaşamınızı zenginleştirecek hedefler koyun ve onlara ulaşın. Kendinize ve başkalarına karşı sevecen olun. Hatalarla başa çıkmayı ve eleştirileri kabul etmeyi öğrenin İsteklerinizi dile getirin. Yüksek özgüvenli çocuklar yetiştirin. Özgüveninizi Ortaya Koymak, Geliştirmek ve Korumak İçin Kanıtlanmış Teknikler Parayla satın alamayacağınız, durup bek... »

Kişisel Gelişim Rehberi

Kişisel Gelişim Nedir?

Her insan aslında ilk doğduğunda bazı genetik faktörleri saymassak eşit olarak dünyaya gelir. Eşit bil ve birikime sahiptirler. Fakat zamanla çevre ve dış etkenler insanın gelişmesinde ciddi farklılaşmalara sebep olur. Bütün bu çevrenizdeki etkenlerin size olan etkilerine bütün olarak kişisel gelişim diyebiliriz. Olumlu yada olumsuz bir şekilde insan gelişim süreci içine girecektir. Burda mühim ol... »

Kişisel Gelişim Rehberi

Düşünce Bozukluklarınızla Savaşma Yöntemleri

Kazanılacak en önemli ustalık , uyanıklıktır.Kendinize neler söylediğinizi sürekli dinleyin.Üzüntülere pabuç bırakmayın. Bunun yerine acı veren duygularınızı uyaran düşünceleri çözümlemeyi azimle sürdürün. Düşük özgüvenin kısa dönemli kimi kazançlarının da anımsamak yararlıdır.Patolojik eleştirmene ve onun silahları olan düşünce bozukluklarına karşı çıktığınızda, bu kısa dönemli kazançlardan va... »

Kişisel Gelişim Rehberi

Zihin Okumanın Olumsuz Etkileri

Zihin okuma da bir düşünce bozukluğu biçimidir. Evrendeki her bireyin size benzediği varsayımına dayanır. Bu, kolayca düşe­bileceğiniz bir yanılgıdır, çünkü temelinde yansıtma yatar. Başka bir deyişle, insan yapısı ve deneyimlerinin aynı olduğu inancından hareketle, başkalarının da sizin gibi duyumsadıklarını düşünürsü­nüz. »

Bilişsel Bozukluklar

Bilişsel Bozukluklar

Bilişsel bozukluklar, patolojik eleştirmenin kullandığı araçlar, yöntemler ve özgüveninize karşı kullanmak üzere sakladığı silahlar­dır. Akıldışı inançlara patolojik eleştirmenin ideolojisi diyebiliyorsak (bu tez daha sonraki bir bölümde irdeleniyor), o zaman bilişsel bozuklukların da eleştirmenin metodolojisi olduğunu söyleyebi­liriz. Eleştirmen bu bozuklukları, bir teröristin bomba ve silahları ... »

Eleştirmenin Pekiştirilmesi

Eleştirmenin Pekiştirilmesi

Kendinize yönelttiğiniz eleştirel ifadeler hem olumlu hem olum­suz biçimde pekiştirilebilir. Gariptir ki, eleştirmen bir yandan sizi alaşağı ederken bir yandan da sorunlarınızı görmenize ve belli bazı temel gereksinimlerinizi, sınırlı da olsa karşılamanıza yardım eder. Aşağıda eleştirmenin kimi gereksinimlerinizin karşılanmasına nasıl yardım ettiğine ilişkin örnekler verilmiştir. Eleştirmen İçin O... »

Kendini Kabul

Kendini Kabul

Özgüven insanın kendi olumlu özelliklerini bil­mesinden ibaret değildir. Kendine ve başkalarına karşı kendini  yar­gılamayan, ve kabul eden bir tutuma sahip olmayı da içerir. (İç) altı ve ön üçüncü bölümler affeden, eleştirmeyen bir iç ses geliştirmek çin uygulanabilecek alıştırmaları içermektedir. Sonunda eleştirmeni yenmenin tek yolu, danışanı yargılamaktan tümüyle vazgeçirmek, kabul mantraları ... »

Sayfa 1 / 212