Kişisel Gelişim Rehberi | özgüven yapılandırması - Kişisel Gelişim Rehberi

özgüven yapılandırması

Kişisel Gelişim Rehberi

Özgüven için Bilişsel Yeniden Yapılandırma

Bilişsel yeniden yapılandırma için en iyi yol, danışanın düşün­celerinden işe başlamaktır. Ona, yakın zamanda kendini suçladığı bir olay hakkında ne düşündüğünü sorun. Eleştirel içe dönük konuşması hakkında olabildiğince çok ayrıntı dinleyin ve sonra :na patolojik eleştirmen kavramını tanıtın (bkz. ikinci ve üçüncü roiümler, “Patolojik Eleştirmen” ve “Eleştirmeni Silahsızlandırma”). I/anışanı eleş... »