Kişisel Gelişim Rehberi | Zeka Testi - Kişisel Gelişim Rehberi

Zeka Testi

Zeka Nasıl Geliştirilir?

Zeka Nasıl Geliştirilir?

Zeka genel olarak insanların düşünme ve anlama yetenekleri olarak adlandırılabilir. Bu bazı bilim adamlarına göre; öğrenilen bilgiyi kullanılabilir hale getirme ve sorunları çözme olarak tanımlanan zeka, bazı bilim adamları tarafından soyut düşünme yeteneği olarak açıklamaktadır. Fransa’da ilk zeka testi ölçeğini geliştirmeye yarayan çalışmaları ile ünlü Alfred Binet ise zekayı; akıl yürütme, kara... »

Zeka Testii

IQ Testi | Zeka Testi

Genel anlamda zihinsel karşılaştırma yapmak için bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır.İnsanlarda ortalama IQ seviyesi 100 olarak kabul edilmiştir. IQ Testinde 130'un üstündeki IQ değerleri üstün zeka, 70'in altındaki IQ değerleri ise geri zeka olarak adlandırılır. Insanların %68.3'ü 85 ve 115 arasında ortalamaya yakın bir IQ derecesine sahiptir. »