Kişisel Gelişim Rehberi | Kişisel Gelişim - Kişisel Gelişim Rehberi

Kişisel Gelişim

Zihin-Okuma-Aliskanligi

Zihin Okuma Alışkanlığı

Bu insanların hakkımda ne düşündüklerini bilmek benim için önemliyse,onlara bunu sorabilirim.Ne var ki,onların bu konudaki düşüncelerini keşfetmeye çalışmakla zaman kaybediyorum. Josh işteyken böyle uzun monologları aklıdan geçiremezdi.Olumsuz bir sözcük olan 'Aptal' birden aklına düştüğünde hemen içinden 'Kes şunu ' diye bağırıyordu,'O yalnızca bilgiye ...gereksinimi olan biri hepsi bu. »

hipnoz nedir hipnoz teknikleri nasıl yapılır

Hipnoz Nedir?

Herşeyden önce ve en önemlisi,hipnoz insanlar ve birçok hayvan cinsi için doğal bir uygulamadır. Hipnozun bir biçimi de şoktur.Travmaya tepki olarak kullanılan şok,hareket etme kabiliyetini ve nefes alışları yavaşlatırken,beden ısısını da düşürerek kanamayı en aza indirir.Ancak,sizin hipnozu anlamak için şoka girmeniz gerekmez.Siz zaten şimdiye kadar çok kez trans halinde oldunuz!Hayal kurarken,u... »

Çizimde Mekanik Yöntemler

Çizimde Mekanik Yöntemler

Çizimin mekanik yöntemleri sanatçılar tarafından yüzyıllardır kullanılmaktadır ve burada size bunlardan kullanışlı olan bir kısmınıgöstereceğim.Tabiki üzerinden çizmek ya da kopyalamak ilk akla gelen yöntemlerdendir fakat başka yöntemlerde var. Çok büyük olmayan nesneler için doğru perspektifi ve şekli elde etmenin geleneksel yöntemlerinden birine bakalım;eğer sabit bir bakış açısı yakalayabilirse... »

Leonardo-da-Vinci'nin-insan-orantilari.jpg2

LEONARDO DA VİNCİN’NİN İNSAN ORANTILARI

Başka pek çok şeyin yanında Vitruvius insan figürünün orantılarını da göstermiştir.Fakat Leonardo çoğu çağdaşından daha faydacıydı ve Vitruvius'un dediklerini aynen kabul etmedi.Ayrıntılı ölçümler yaparak bedenin çember ve kareye bağlı olduğu bu ikonik şemayı üretti.Leonardo da Vinci insan vücudunun oranlarını esasında Romalı mimar Vitruvius'un çalışmasına ait bir kitaptaki illustrasyonda göster... »

yuz-hatlari

Karakalem Çizimde Kadın Ve Erkek Yüz Hatları

Baş ve hatları kadınınkinden daha köşeli ve sertgörünümlü olma eğilimindedir.Burun genelde daha uzun ve güçlü görünümdedir.Kaşlarla göz kapağı arasında çoğunlukla daha az bir mesafe vardır.Kadın yüzü genelde erkek yüzünden daha yumuşak ve yuvarlaktır.Saç çoğunlukla daha uzun ve doku olarak daha kalındır.Kadın burnu daha küçük olma eğilimindedir.Muhtemelen göz kapağı ile kaşlar arasında daha fazla ... »

karakalem oran orantı

Karakalem Çiziminde Temel Orantılar

Başın tepeden çeneye kadar olan kısmının vücudun tamamının yedide birine denk geldiği genel olarak kabul ediliyor.Klasik oran geleneksel olarak boyun sekizde biri olarak alınıyor.Bu esasında tanrısal figürleri ya da kadın ve erkek kahramanları resmetmek üzere kullanılsada bu yöntem günümüz fotoğrafçıların moda imgelerini »

Zeka Testi

İnsan IQ su Yükseltilebilir mi?

Iq bireyin beyin kavrama yeteneğini belirleyebilmek için birçok testlerle ölçülebilmektedir. Kişinin ıq gelişimi; yapılan ıq testinden çıkan zeka yaşının bedensel yaşına bölünerek ortaya çıkan rakamı yüz ile çarparak hesaplanmaktadır. »

genelleyici etiketi

Ruh Hastalığı

Ruh hastası olan insanlar ile normal insanları birbirinden ayıran kesin bir sınır saptamak mümkün değildir. Ruh hastalığı­na tutulan bir insanın ruhsal işlevinde ve sürecinde normal insanınkine göre farklı bir nitelik ortaya çıkmamaktadır. »

Kişisel Gelişim Rehberi

Algılarınız Sizi Aldatabilir

Canlı ve yaşayan bir varlık olan insan, çevresinde o!up biten­leri görmek, sesleri işitmek, tatları tatmak, kokularını duymak-almak, sertlik ya da yumuşaklıklarını öğrenmek gereğini duymak­tadır. Bu istek ve duyarlılığın dış dünyadan iç dünyamıza yansı rnasına aracı olan beş duyu organımızdır. »

Beynimizin Görevleri

Beyinin Görevleri

Beyin en önemli psikolojik olayların merkezidir. Us ve irade güçlerinin orada şekillenmesi gibi görevleri yanında, görme, işit­me, yazma, konuşma, ezberleme gibi yeteneklerin merkezi du­rumundadır. Beyin işlevinin ve bu işlevlerin en önemli aracı olan sinir hücrelerinin ayrı ayrı noktalarda görev yaptıkları konusun­da ilk gözlem ve deneyler yapan Fransız Broca’dır. Bu bilgin 1861’de konuşma merke... »

Sayfa 1 / 7123»