Kişisel Gelişim Rehberi | KG Testleri - Kişisel Gelişim Rehberi

KG Testleri

Zeka Testi

İnsan IQ su Yükseltilebilir mi?

Iq bireyin beyin kavrama yeteneğini belirleyebilmek için birçok testlerle ölçülebilmektedir. Kişinin ıq gelişimi; yapılan ıq testinden çıkan zeka yaşının bedensel yaşına bölünerek ortaya çıkan rakamı yüz ile çarparak hesaplanmaktadır. »

Kişisel Gelişim Rehberi

Algılarınız Sizi Aldatabilir

Canlı ve yaşayan bir varlık olan insan, çevresinde o!up biten­leri görmek, sesleri işitmek, tatları tatmak, kokularını duymak-almak, sertlik ya da yumuşaklıklarını öğrenmek gereğini duymak­tadır. Bu istek ve duyarlılığın dış dünyadan iç dünyamıza yansı rnasına aracı olan beş duyu organımızdır. »

Dikkat Dağınıklığı Testi

Dikkat Dağınıklığı Testi

Bu test yetişkinler için oluşturulmuştur. Test sonunda eksikliklerinizin farkında olacak varsa dikkat bozukluğunuzun tedavi yollarını öğreneceksiniz. Aşağıdaki cevaplayacığınız sorular kişinin yetişkinlik devresinde nasıl hissedip davrandığını ile ilgilidir. Her soruya bir derece puanı verin ve dikkat dağınıklığı testinin sonunda bu puanları toplayın. »

Zeka Testii

IQ Testi | Zeka Testi

Genel anlamda zihinsel karşılaştırma yapmak için bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır.İnsanlarda ortalama IQ seviyesi 100 olarak kabul edilmiştir. IQ Testinde 130'un üstündeki IQ değerleri üstün zeka, 70'in altındaki IQ değerleri ise geri zeka olarak adlandırılır. Insanların %68.3'ü 85 ve 115 arasında ortalamaya yakın bir IQ derecesine sahiptir. »