Kişisel Gelişim Rehberi | Tarih - Kişisel Gelişim Rehberi

Tarih

Milli Din Duygusu Kitabı Neden Kaldırıldı?

Milli Din Kitabı Neden Toplatıldı?

20. asrın laik gençliği ahlâk mefhumunu artık dinden almadığı gibi din merasimi günden güne kıymetini kaybederken, yaza­rın bunları yeni bir şekilde tekrar yaşatmak istemesi, milli kültürü darbeleyen muzır bir fert olmasını icap ettiriyor... »

Anadoludaki İlk Türk İstihbaratçılığı

Anadoludaki İlk Türk İstihbaratçılığı

Büyük Selçuklular, Batıya yönelmeleri ve “yolu üzerindeki İran ile Bizans”ın İstihbarat çalışmaları sonucunda ikiye bölünmüş ve Anadolu Selçukluları bu büyük imparatorluk geleneğini sürdürmüştür. Anadolu kapılarına yönelen Selçukluların kılıç fethinden önce İstihbaratçılar aracılığı ile bu topraklan ele geçirdiklerini görüyoruz. »