Kişisel Gelişim Rehberi | Zeka Nasıl Geliştirilir?

Zeka Nasıl Geliştirilir?

Zeka Nasıl Geliştirilir?

Zeka genel olarak insanların düşünme ve anlama yetenekleri olarak adlandırılabilir. Bu bazı bilim adamlarına göre; öğrenilen bilgiyi kullanılabilir hale getirme ve sorunları çözme olarak tanımlanan zeka, bazı bilim adamları tarafından soyut düşünme yeteneği olarak açıklamaktadır. Fransa’da ilk zeka testi ölçeğini geliştirmeye yarayan çalışmaları ile ünlü Alfred Binet ise zekayı; akıl yürütme, karar verme gibi süreçlerin bütünü olarak açıklamakla birlikte bireyin kendi kendini aşma kapasitesini de zeka ile ilişkilendirmektedir. İnsanoğlu, zekanın gelişim süreci üzerinde yüzyıllar boyu araştırmalar yapmış olsa da bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak buna rağmen, zekanın üç aşamada geliştiği kabul edilir.

Bunlardan ilki kalıtımsal etkilerdir. Yapılan araştırmalara göre, çocukların zeka seviyesinin ebeveynlerinin zeka seviyesi ile yakın ölçüde olduğu saptanmıştır.


İkinci etken ise doğum öncesi aşamadır. Beyne yeterince kan ve oksijen gitmesi zekayı olumlu anlamda etkilerken, beynin doğum öncesinde yeterince beslenememesi zeka geriliğine neden olur. Bu durum, teknoloji geliştikçe, doğum tekniklerinin de gelişmesi ve aynı şekilde ebeveynlerin bilinçlenmesi sonucunda ceninin daha iyi bir şekilde gelişmesi sağlandığı için, zeka düzeyinin gittikçe arttığı tezini doğurur.

Zeka üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise çevredir. Çevre koşulları ise zeka düzeyinin gittikçe arttığı tezini güçlendirebileceği gibi çürütebilir. Zira teknolojinin gelişmesi ile insanların düşünmeye harcadıkları zaman eski dönemlere göre azaldığı gibi düşünmeye duyulan ihtiyaç da azalmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle zeka oranının arttığını savunan araştırmacılar olduğu gibi bunun aksini düşünen araştırmacılar da mevcuttur.

Zeka düzeyi ilk 4 yılda belirlenir

Zeka düzeyi insanlarda doğumdan itibaren 4 yıl içerisinde büyük ölçüde belirlenir. %80’i ilk 4 ayda belirlenen zekanın, %20’si ise 20 yaşına kadar olan dönemde gelişmeye devam eder. 20 yaşını doldurmuş bir insanın zeka seviyesi bir oranda belirlenmiş olsa dahi, bu zekanın daha fazla geliştirilemeyeceği anlamına gelmez. Yeni bilgiler edinmek ve yabancı dil öğrenmek zeka üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ancak bunlar daha çok var olan zekanın işlevsel kılınmasını sağlar. Dolayısıyla, örneğin 30 yaşında bir bireyin zeka düzeyinin büyük oranda değiştirilmesi, neredeyse imkansız olarak kabul edilir. Ancak var olan zekanın, zaman zaman alışkanlıkları değiştirerek, farklı ilgi alanları edinerek ya da örneğin sağ elimiz yerine sol elimizi kullanmak gibi basit egzersizler uygulayarak geliştirilebileceği de kanıtlanmıştır.

Dilerseniz IQ Testi sayfamızı ziyeret ederek IQ Puanınızı öğrenebilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
oy: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)